Menuja Kryesore

Sportet

Renditjet

Lumi Xhekpotin
€561,362.55
Luaj lojërat tona tradicionale
Fitoni Golden Pot, dhe Lumi Xhekpotin
Fito duke u argëtuar

Fituesit e Xhekpotëve
Loja KazinosXhekpoti Aktual
Black Cherry2,229.24€
Roulette5,643.85€
Five Times Pay1,187.00€
BINGO1,247.81€
KENO1,929.99€
MP Roulette2,565.92€
Blackjack2,534.86€
Royal Poker2,132.94€

Bonusat dhe promocionet
5 ndeshje 5%
7 ndeshje 10%
9 ndeshje 15%
11 ndeshje 20%
14 ndeshje 25%
15 + ndeshje 30%

Edhe një mundësi më tepër për të fituar më shumë

Kujdesi për
klient

Kontakto direkt
e-mail:
[email protected]

Termet dhe kushtet specifike për Kazinon në Lumibet.

Këto Terme dhe kushte specifike janë përditësuar së fundi më 24 qershor, 2013
Verzioni Nr: 1.0

Këto Terme dhe Kushte specifike plotësojnë termet dhe kushtet e përgjithshme për përdorimin e shërbimeve të Kazinosë së LumiBet dhe qeverisin përdorimin tuaj të Kazinosë së ofruar nga LumiBet.

Ne, në LumiBet krenohemi duke ju ofruar produkte dhe shërbime të kualitetit të lartë, transparencë dhe lojë fer, dhe që jemi të prijur për promovimin dhe kultivimin e një ndjenje të përkatësisë në shoqëri, ne gjithashtu dëshirojmë të sigurohemi se një përvojë e tillë si kjo nuk prishet nga sjellja e pahijshme ose mashtrimi. Si të tillë, të gjithë përdoruesit e regjistruar në LumiBet u kërkohet që të pajtohen me rregullat, kushtet, dhe termet e përcaktuara paraprakisht nga LumiBet, dhe nëse lindë ndonjë mosmarrëveshje, konfliktet do të zgjidhen nga menaxhmenti i LumiBet-it duke u bazuar ne keto rregulla. Për hir të transparencës, LumiBet ka përcaktuar termet dhe kushtet nën të cilat një përdorues ka për të pranuar para regjistrimit dhe përdorimit të produkteve/shërbimeve tona.

Kushtet e pjesëmarrjes dhe lojës në Kazinon e LumiBet-it.

Këto terme dhe kushte përcaktojnë kuptimin në mes të një përdoruesi Kazinos (këtu si "Përdoruesi") dhe LumiBet (emri i biznesit të “Lumi Alba Kos Corporation” S.A, kompani e inkorporuar dhe e licencuar nga qeveria e Costa Ricas me numër të biznesit 3-101-546890, dhe me numër të licenses: 2270 ). Kjo kazino drejtohet dhe kontrollohet nga LumiBet. Referencat mbi "Kazinon" janë referime të LumiBet-it. Përveç pranimit të këtyre Kushteve dhe Klauzolave, Lojtari pranon dhe pajtohet që të jetë i detyruar nga rregullat e shtëpisë dhe rregullat e lojës së dhomës së pokerit ndryshuar nga koha në kohë, ndryshime të cilat ne i lajmërojmë.

LOJTARI ËSHTË I OBLIGUAR T'I LEXOJ DHE KUPTOJ TERMET DHE KUSHTET NË TËRËSINË E TYRE. AVOKATËT LIGJORE DUHET TË KONSULTOHEN NË RAST SE PËRDORUESI NUK ËSHTË PLOTËSISHT I NJOHUR DHE / OSE NUK E KUPTON PLOTËSISHT ESENCËN E TERMAVE DHE POZITAT E PËRCAKTUARA NGA LUMIBET. LUMIBET KA TË DREJTË TË NDRYSHOJË APO MODIFIKOJË KETO TERME DHE KUSHTE SA HERË GJYKOHET E NEVOJSHME ME NGARKIMIN NË FAQEN E INTERNETIT LUMIBET. TERMET DHE KUSHTET E PËRCAKTUARA NUK JANE EKSKLUZIVE VETËM PËR LLOGARINË E LOJTARIT POR PËRFSHIJNË EDHE PRODUKTER E TJERA LUMIBET SI DHE APLIKIMIN E PËRGJITHSHËM.

1.TË PËRGJITHSHME

1.1 Loja pa para (DEMO) është ne dispozicionin tuaj pa para, mirëpo ju duhet të keni llogari aktive në LumiBet dhe njëkohësisht duhet të jeni të lloguar në webfaqen tonë për të luajtur. Për të luajtur lojërat tona të kazinos me para, ju duhet të keni mjete në llogarinë tuaj në LumiBet. Për të lujatur në Kazino ju duhet të transferoni apo të keni para në arkën tuaj të Kazinos.

2. MARRËVESHJA MBI LIÇENSËN

2.1 LumiBet ofron përdoruesve të saj një licensë individuale, jo të transferueshme, jo-ekskluzive, dhe të patjetërsueshme të përdorimit të shfrytëzojnë shërbimet e lojrave në internet dhe softuer të LumiBet. Përdorimi i kësaj licence do të jetë në dispozicion në çdo kompjuter që përdoruesit do të zgjedhin për t'u përdorur. LumiBet ka të drejtë të anulojë këtë licencë pa detyrimin për të dhënë arsye tek përdoruesi.

2.2 Përdoruesi nuk ka të drejtë dhe nuk mund të kopjoj softuer-in e LumiBet ose ndonjë dokument tjetër që përfshin sistemin LumiBet të lojrave. Përdoruesi nuk mundet në asnjë mënyrë të kopjoj ndonjë pjesë të softuer-it apo materiale shoqëruese të shkruara të sistemit të kazinosë. Nën-licencat dhe/ose dhënia e pjesëshme me qira e një licence individuale nuk është e lejuar. Tentimi për të zbuluar kodin burimor të sistemit (Source Code) LumiBet të lojrave në çfarëdo forme është rreptësisht i ndaluar.

2.3 LumiBet ka pronësinë e çdo gjëje që është pjesë e programeve, duke përfshirë por jo kufizuar në grafikë, muzikë, tekst, audio etj. me mbrojtjen e autorit, dhe çdo gjë kopjuar nga softuer-ët LumiBet, do të ndiqet penalisht.

2.4 Të gjitha aktivitetet e kryera nëpërmjet licencës individuale të një përdoruesi (përmes shfrytëzuesit të tij / password-it) është një përgjegjësi e këtij përdoruesi dhe në rastin e aktivitetit të paligjshëm / dyshimtë, përdoruesi do të jetë përgjegjës për paswordin e tij.

2.5 Përdoruesi është përgjegjës që të kuptojë dhe të dij rregullat ligjore mbi lojërat e fatit të zbatueshme në vendin e përdorimit, para se të regjistrohet në LumiBet. Shfrytëzimi i sistemit LumiBet për të nxjerrë përfitime të tregtueshme është rreptësisht i ndaluar. LumiBet ofron vetëm argëtim. Përdorimi komercial i sistemit të kazionsë është i ndaluar.

2.6 Shfrytëzuesi është i detyruar që ti përmbahet të gjitha udhëzimeve të dërguara nëpërmjet internetit nga LumiBet tek përdoruesi. Para shfrytëzimit të sistemit LumiBet, përdoruesi ka për të rënë dakord që softuer-i është i bazuar në numra të rastësishëm (RNG) të cilët vendosin mbi rezultatet e çdo loje. Nëse përdoruesi ka vështirësi në të kuptuarit e rregullave, ai / ajo do të ketë mundësi të shfrytëzojë opsionin "Ndihmë".

2.7 Përdorimi dhe përcaktimi i basteve do të jetë i kufizuar dhe / ose do të mund të refuzohet nga LumiBet. Asnjë përdorues nuk do të jenë në gjendje për të vënë bast më shumë se paratë në dispozicion në llogarinë e tij / saj. Kthimi i kredisë në para të gatshme nga llogaria e përdoruesit do të kryhet në llogarinë/kartelen apo mënyrën e pagesës që ju zgjedhni në për puethshmëri me termat dhe rregullat që sistemi ynë bankar i ofron.

2.8 Përdoruesi i jep leje LumiBet-it për të kryer depozitat dhe tërheqjet nga llogaria dhe si konsekuencë i lejon LumiBet-it dhënjen e këtyre direktivave në emër të përdoruesit. LumiBet rezervon të drejtën për të mbajtur pagesat, nëse ndruhet ose ekziston dëshmi e shfrytëzimit të paligjshëm të sistemit të LumiBet Kazino. Çdo përpjekje, e suksesshme apo jo, në manipulimin e sistemit të LumiBet, do të ndiqet penalisht.

2.9 LumiBet rezervon të drejtën për të kryer kontrolle sigurie dhe të kërkojë dokumentacion shtesë nga çdo përdorues, në mënyrë që të konfirmojë se paguesi është në të vërtetë shfrytëzuesi aktual i regjistruar në LumiBet, apo se depozita në LumiBet nuk është bërë nga një kartelë bankare e vjedhur.Duke filluar një kërkesë të përdoruesit, hapjen e një llogarisë, shfrytëzimin e kësaj llogarie, përfshirjen në lojëra ose miratiminin e një fitoreje, përdoruesi shpall dhe afirmon si në vijim:

2.10 LumiBet u kërkon përdoruesve që të refuzojnë përdorimin e dëmshëm të ndonjë gabimi të sistemit apo shtegu që mund të jetë në sistemin LumiBet. Shfrytëzuesi ka të drejtë të raportojë të gjitha gabimet e sistemit apo defektet në sistemin e LumiBet-it në formë të shkruar. Nëse përdoruesi nuk i përmbahet rregullave të përcaktuara në këtë klauzolë, LumiBet ka të drejtë të kërkojë kompenzimin e plotë për dëmet nga përdoruesi, duke përfshirë këtu dështimin e përdoruesit që të njoftojë LumiBet-in.

2.11 Shfrytëzuesi është i detyruar që të lexojë të gjitha termet dhe kushtet e LumiBet-it dhe ti përmbahet atyre. Për më tepër, përdoruesit duhet të kontrollojnë Termet dhe Kushtet, përfshirë këtu amendamentimet, të paktën një herë në muaj.

3. BASTI

3.1 Çdo lojë ka një limit të caktuar rreth të cilit përdoruesit mund të vendosin në lidhje me nivelin e tij / saj të bastit.

3.2 Parakushti për manifestimin e suksesshëm e lojës është se në kohën e vendosjes së një basti, një chip/lojë krediti i është ofruar përdoruesit.

3.3 Mekanizmi i lojës është i fiksuar i atillë që nëse ju shkruani një sasi jo të përputhshme të kredisë në dispozicion, ajo do të ju tregoj një mesazh gabimi, duke sugjeruar për të korrigjuar shumën në mënyrë që të përshtatet me kreditë të holla që ju keni në dispozicion.

3.4 Vetëm paratë e vërtetuara të depozituar në llogarinë tuaj në LumiBet janë të zbatueshme si bast, dhe fitimi i dalë nga ky bast mund të tërhiqet në llogarinë tuaj bankare.

4. LOJA PA PARA (DEMO)

4.1 Të gjithë përdoruesit do të kenë mundësinë për të luajtur të gjitha lojrat e pranishme në LumiBet përmes mënyrës së praktikës (Demo). Mvarësisht nga loja, lojtarët mund të përdorin paratë demo të luajnë shuma të ndryshme të kredituara nga LumiBet në të gjitha lojrat e ofruara, në mënyrë që të gjithë përdoruesit të kenë një përvojë sa më autentike që të jetë e mundur. Ky kufi është i pranishëm edhe në fushën e parave të vërteta, ekspozuar në secilën lojë. Kur një përdorues nuk ka kredi të holla për të luajtur, LumiBet mekanikisht do të ofrojë kredi të re DEMO.

4.2 Paratë lojë (DEMO) të ofruara për përdoruesit nga LumiBet mund të përdoren për të luajtur në mënyrë praktike në lojrat e ofruara nga LumiBet por ato nuk kanë asnjë vlerë fitimprurëse dhe nuk mund të llogaritet dhe as të shfrytëzohen si fitime me para të vërteta.